Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible
Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Marcos

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Mateo Marcos Lucas

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Ug misulod siya pag-usab sa sinagoga; ug didto may usa ka tawo, nga adunay usa ka kamot nga kuyos.

2 Ug ilang gipaniiran siya kong pagaayohon ba niya kadto sa adlaw nga igpapahulay, aron ilang ikasumbong siya.

3 Ug miingon siya sa tawo, nga may kamot nga kuyos: Tumindog ka sa taliwala.

4 Ug siya miingon kanila: Uyon ba sa Kasugoan ang pagbuhat ug maayo kun ang pagbuhat ug dautan sa adlaw nga igpapahulay? Pagluwas sa kinabuhi kun pagpatay ba? Apan sila nanaghilum.

5 Ug sa iyang natan-aw sila sa libut uban ang kaligutgut, nga nasubo tungod sa katig-a sa ilang kasingkasing, miingon siya sa tawo: Tuy-ora ang imong kamot. Ug iyang gituy-od, ug ang iyang kamot hing-ulian nga maayo sama sa una.

6 Ug namahawa ang mga Fariseo ug gilayon nakigsabut sa mga Herodianhon batok kang Jesus kong unsaon nila ang paglaglag kaniya.

7 Ug mipahawa si Jesus uban sa iyang mga tinon-an paingon ngadto sa dagat, ug misunod kaniya ang usa ka dakung panon sa mga katawohan gikan sa Galilea; ug gikan sa Judea,

8 Ug gikan sa Jerusalem, ug gikan sa Idumea, ug didto sa unahan sa Jordan, ug sa mga dapit nga nagalibut sa Tiro ug sa Sidon, usa ka dakung panon sa katawohan, sa nakadungog sa tanan nga gibuhat niya, mingdugok kaniya.

9 Ug nagsugo siya sa iyang mga tinon-an nga andaman siya ug usa ka sakayan tungod sa panon sa katawohan, aron siya dili nila mapiit.

10 Kay giayo niya ang daghan, sa pagkaagi nga nagapiit kaniya ang tanan nga mga adunay sakit, aron sila makahikap kaniya.

11 Ug ang mga espiritu nga mahugaw, sa pagkakita kaniya, nangatumba sa atubangan niya, ug nanagsinggit, nga nagaingon: Ikaw mao ang Anak sa Dios.

12 Ug siya nagtugon gayud kanila nga dili nila igapaila siya.

13 Ug mitungas siya sa bukid, ug iyang gitawag ngadto kaniya ang iyang mga nahimut-an, ug sila miduol kaniya.

14 Ug gitudlo niya ang napulo ug duha aron sila makig-uban kaniya, ug aron iyang masugo sila sa pagwali.

15 Ug sa pagbaton ug gahum sa pag-ayo sa mga sakit, ug sa paghingilin sa mga yawa.

16 Ug si Simon, nga iyang ginganlan si Pedro;

17 Ug si Jacobo, ang anak ni Zebedeo, ug si Juan, igsoon ni Jacobo; ang mga gipang-anggaan niya ug Boanerges, nga kong hubaron, mga anak sa dalugdog.

18 Ug si Andres, ug si Felipe, ug si Bartolome, ug si Mateo, ug si Tomas, ug si Jacobo nga anak ni Alfeo, ug si Tadeo, ug si Simon, ang Canaanhon.

19 Ug si Judas Iscariote, ang nagluib kaniya. Ug mingsulod siya sa balay.

20 Ug midugok pag-usab ang panon sa katawohan, sa pagkaagi nga wala ngani sila makakaon bisan tinapay.

21 Ug sa hingdunggan kini sa mga kaila niya nangadto sila sa pagdakup kaniya; kay nagaingon sila: Nabuang siya.

22 Ug ang mga escriba nga gikan sa Jerusalem, nanag-ingon: Adunay beelzebub siya; ug: Tungod sa punoan sa mga yawa nagahingilin siya sa mga yawa.

23 Ug iyang gitawag sila ngadto kaniya, ug iyang gisultihan sila sa mga sambingay: Unsaon paghimo ni satanas paghingilin kang satanas?

24 Ug kong usa ka gingharian mabahin batok sa iyang kaugalingon, kadtong ginghariana dili arang makatindog.

25 Ug kong ang usa ka balay mabahin batok sa iyang kaugalingon kadtong balaya dili arang makapadayon.

26 Ug kong si satanas mitindog batok sa iyang kaugalingon ug nabahin, dili siya arang makapadayon, kondili may katapusan siya.

27 Apan walay bisan kinsa nga makahimo sa pagsulod sa balay sa kusgan, sa pag-agaw sa iyang mga butang, kong dili gapuson usa niya ang kusgan, ug unya agawon niya ang iyang balay.

28 Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga pagapasayloon ang mga anak sa mga tawo sa tanang mga sala nila, ug sa tanan nga mga pasipala nga igapasipala nila;

29 Apan bisan kinsa nga magapasipala sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo, kondili nga mahinukman siya sa silot sa sala nga walay katapusan.

30 Kay nanag-ingon sila: Siya adunay usa ka espiritu nga mahugaw.

31 Ug ming-abut ang iyang mga igsoon ug ang iyang inahan, ug sa nagatindog sila sa gawas, gipatawag siya nila.

32 Ug usa ka panon sa katawohan nagaalirong kaniya, ug sila nag-ingon kaniya: Ania karon, ang imong inahan ug ang imong mga igsoon atua sa gawas, nagapangita kanimo.

33 Ug siya mitubag kanila, nga nagaingon: Kinsa ba ang akong inahan, ug akong mga igsoon?

34 Ug sa mitan-aw siya sa mga nanag-alirong kaniya, miingon: Tan-awa, ang akong inahan ug ang akong mga igsoon.

35 Kay bisan kinsa nga nagabuhat sa kabubut-on sa Dios, siya mao ang akong igsoon nga lalake; ug ang akong igsoon nga babaye, ug ang akong inahan.

<< ← Prev Top Next → >>