Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible
Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Biblija / Novi zavet / Marku

Biblija - Đ. Daničić, V. Karadžić, 1865

Mateju Marku Luki

Poglavlje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 I iziðe odande, i doðe na svoju postojbinu; i za njim idoše uèenici njegovi.

2 I kad doðe subota, poèe uèiti u zbornici. I mnogi koji slušahu, divljahu se govoreæi: otkud ovome to? I kakva mu je premudrost dana? I èudesa takova rukama njegovijem èine se?

3 Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, a brat Jakovljev i Josijin i Judin i Simonov? I nijesu li sestre njegove ovdje meðu nama? I sablažnjavahu se o njega.

4 A Isus reèe im: nigdje nije prorok bez èasti do na postojbini svojoj i u rodu i u domu svome.

5 I ne mogaše ondje nijednoga èuda da uèini, osim što malo bolesnika iscijeli metnuvši na njih ruke.

6 I divljaše se nevjerstvu njihovome. I iðaše po okolnijem selima i uèaše.

7 I dozva dvanaestoricu, i poèe ih slati dva i dva, i davaše im vlast nad duhovima neèistijem.

8 I zapovjedi im da ništa ne uzimaju na put osim jednoga štapa: ni torbe ni hljeba ni novaca u pojasu;

9 Nego obuveni u opanke, i ne oblaèiti dviju haljina.

10 I reèe im: gdje uðete u dom ondje ostanite dok ne iziðete odande.

11 I ako vas ko ne primi i ne posluša vas, izlazeæi odande otresite prah s nogu svojijeh za svjedoèanstvo njima. Zaista vam kažem: lakše æe biti Sodomu i Gomoru u dan strašnoga suda nego gradu onome.

12 I otišavši propovijedahu da se treba kajati;

13 I ðavole mnoge izgonjahu; i mazahu uljem mnoge bolesnike; i iscjeljivahu.

14 I zaèu car Irod za Isusa (jer njegovo ime bijaše se razglasilo), i reèe: Jovan krstitelj iz mrtvijeh usta, zato èini èudesa.

15 Drugi govorahu: to je Ilija. A drugi govorahu: to je prorok ili kao koji od proroka.

16 A kad èu Irod, reèe: to je Jovan koga sam ja posjekao, on usta iz mrtvijeh.

17 Jer ovaj Irod posla te uhvatiše Jovana, i svezavši baci ga u tamnicu Irodijade radi žene Filipa brata svojega, jer se oženi njom.

18 Jer Jovan govoraše Irodu: ne možeš ti imati žene brata svojega.

19 A Irodijada rasrdi se na njega, i šæaše da ga ubije, ali ne mogaše.

20 Jer se Irod bojaše Jovana znajuæi ga da je èovjek pravedan i svet, i èuvaše ga, i mnogo koješta èinjaše kako mu on reèe, i rado ga slušaše.

21 I dogodi se dan zgodan, kad Irod na dan svoga roðenja davaše veèeru knezovima svojijem i vojvodama i starješinama Galilejskijem.

22 I ušavši kæi Irodijadina i igravši i ugodivši Irodu i gostima njegovijem reèe car djevojci: išti u mene šta god hoæeš, i daæu ti.

23 I zakle joj se: što god zaišteš u mene daæu ti, da bi bilo i do po carstva moga.

24 A ona izišavši reèe materi svojoj: šta æu iskati? A ona reèe: glavu Jovana krstitelja.

25 I odmah ušavši brzo k caru zaiska govoreæi: hoæu da mi daš sad na krugu glavu Jovana krstitelja.

26 I zabrinu se car, ali kletve radi i gostiju svojijeh ne htje joj odreæi.

27 I odmah posla car dželata, i zapovjedi da donese glavu njegovu.

28 A on otišavši posijeèe ga u tamnici, i donese glavu njegovu na krugu, i dade djevojci, a djevojka dade je materi svojoj.

Marku 6:28 - Beheading of John the Baptist
Beheading of John the Baptist
29 I èuvši uèenici njegovi doðoše i uzeše tijelo njegovo, i metnuše ga u grob.

30 I skupiše se apostoli k Isusu, i javiše mu sve i što uèiniše i šta ljude nauèiše.

31 I reèe im: doðite vi sami nasamo, i poèinite malo. Jer ih bijaše mnogo koji dolaze i odlaze, i ne imahu kad ni jesti.

32 I otidoše na laði u pusto mjesto sami.

33 I vidješe ih ljudi kad iðahu, i poznaše ih mnogi, i pješice iz sviju gradova stjecahu se onamo, i prestigoše ih, i skupiše se oko njega.

34 I izišavši Isus vidje narod mnogi, i sažali mu se, jer bijahu kao ovce bez pastira; i poèe ih uèiti mnogo.

35 I kad bi veæ pred noæ, pristupiše k njemu uèenici njegovi govoreæi: pusto je mjesto, a veæ je dockan;

36 Otpusti ih neka idu u okolna sela i palanke da kupe sebi hljeba; jer nemaju šta jesti.

37 A on odgovarajuæi reèe im: podajte im vi neka jedu. I rekoše mu: veæ ako da idemo da kupimo za dvjesta groša hljeba, i da im damo da jedu?

38 A on im reèe: koliko hljebova imate? Idite vidite. I vidjevši rekoše: pet hljebova i dvije ribe.

39 I zapovjedi im da ih posade sve na gomile po zelenoj travi.

40 I posadiše se na gomile po sto i po pedeset.

41 I uzevši onijeh pet hljebova i dvije ribe pogleda na nebo, i blagoslovi, pa prelomi hljebove, i dade uèenicima svojijem da metnu ispred njih; i one dvije ribe razdijeli svima.

42 I jedoše svi, i nasitiše se.

43 I nakupiše komada dvanaest kotarica punijeh i od riba.

44 A bijaše onijeh što su jeli hljebove oko pet hiljada ljudi.

45 I odmah natjera uèenike svoje da uðu u laðu i da idu naprijed na onu stranu u Vitsaidu dok on otpusti narod.

46 I otpustivši ih otide na goru da se pomoli Bogu.

47 I uveèe bijaše laða nasred mora, a on sam na zemlji.

48 I vidje ih gdje se muèahu veslajuæi: jer im bijaše protivan vjetar. I oko èetvrte straže noæne doðe k njima iduæi po moru; i šæadijaše da ih mimoiðe.

49 A oni vidjevši ga gdje ide po moru mišljahu da je utvara, i povikaše;

50 Jer ga svi vidješe i poplašiše se. I odmah progovori s njima, i reèe im: ne bojte se, ja sam, ne plašite se.

51 I uðe k njima u laðu, i utoli vjetar; i vrlo se uplašiše, i divljahu se.

52 Jer ih ne nauèiše hljebovi; jer se bijaše srce njihovo okamenilo.

53 I prešavši doðoše u zemlju Genisaretsku; i stadoše u kraj.

54 I kad iziðoše iz laðe, odmah ga poznaše ljudi.

55 I optrèavši sav onaj kraj poèeše na odrima donositi bolesnike gdje èujahu da je on.

56 I kud god iðaše u sela ili u gradove ili u palanke, na raskršæima metahu bolesnike i moljahu ga da se barem skuta od haljine njegove dotaknu: i ozdravljahu svi koji ga se doticahu.

<< ← Prev Top Next → >>