Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible
Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Juan

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Lucas Juan Mga Buhat

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, nga ang dili mosulod sa ganghaan sa toril sa mga carnero, kondili mosaka sa laing mga agianan, kana siya maninikas ug tulisan:

2 Apan ang mosulod sa gangha-an mao ang magbalantay sa mga carnero.

3 Siya ginaablihan sa magsisira sa ganghaan, ug ang mga carnero nagapatalinghug sa iyang tingog; ug ang mga carnero nga iyang kaugalingon ginatawag niya sa ilang mga ngalan, ug sila ginamandoan niya sa ilang paggula.

4 Ug sa gipagula niya ang iyang kaugalingong mga carnero, siya magauna kanila; ug ang mga carnero maganunot kaniya, kay sila managpakaila sa iyang tingog.

5 Apan sa usa ka dumuloong dili sila monunot, kondili mangalagiw kaniya; kay sila wala makaila sa tingog sa mga dumuloong.

6 Kini nga sambingay giingon kanila ni Jesus, apan sila wala makasabut sa iyang gipamulong kanila.

7 Busa si Jesus miingon pag-usab kanila: Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo: Ako mao ang ganghaan sa mga carnero.

8 Ang tanan nga mga nanagpanganhi nga una kanako, mga maninikas ug mga tulisan: apan ang mga carnero wala magpatalinghug kanila.

9 Ako mao ang ganghaan. Kong adunay mosulod pinaagi kanako, siya maluwas; ug mosulod, ug mogula, ug makakaplag siya sa mga masibsib.

10 Ang kawatan dili moanhi, kondili aron siya makapangawat, ug makapamatay, ug makapanglaglag; ako mianhi, aron sila may kinabuhi, ug makabaton niana sa labing madagayaon.

11 Ako mao ang maayong magbalantay sa mga carnero, ang maayong magbalantay sa mga carnero, nagahatag sa iyang kinabuhi tungod sa mga carnero.

12 Ang sinuholan ug dili magbalantay sa mga carnero, nga dili gayud tag-iya sa mga carnero, makakita siya nga moabut ang lobo, ug pagabiyaan niya ang mga carnero, ug mokalagiw; ug sila pagaagawon sa lobo, ug pagapatlaagon.

13 Ug mokalagiw ang sinuholan, kay sinuholan man ug walay kahangawa sa mga carnero.

14 Ako mao ang maayong magbalantay sa mga carnero; ug ako nakaila sa ako, ug ang mga ako nakaila kanako;

15 Maingon nga ang Amahan nakaila kanako, ug ako nakaila sa Amahan; ug ako nagahatag sa akong kinabuhi tungod sa mga carnero.

16 Ug ako adunay uban nga mga carnero, nga wala niining torila, nga kinahanglan usab nga ako silang pagadad-on, ug magapatalinghug sila sa akong tingog, ug sila mahimong usa ka panon, usa ka magbalantay.

17 Tungod niini ang Amahan nahagugma kanako, kay ako nagahatag sa akong kinabuhi, aron pagadawaton ko kini pag-usab.

18 Walay bisan kinsa nga makakuha niini gikan kanako, kondili akong ginahatag kini sa kaugalingon ko. May gahum ako sa paghatag sa akong kinabuhi, ug may gahum ako sa pagdawat niini pagusab. Kining sugoa gidawat, ko sa akong Amahan.

19 Unya may pagkabahinbahin pag-usab ang mga Judio tungod niini nga mga pulonga.

20 Ug may daghan kanila nanag-ingon: Siya adunay usa ka yawa, ug buang siya; nganong nagapatalinghug kamo kaniya?

21 Ang uban miingon: Kini nga mga pulonga dili iya sa usa ka yawan-on. Makahimo ba ang usa ka yawa sa pagbuka sa mga mata sa buta?

22 Ug ming-abut ang fiesta sa Dedicacion sa Jerusalem: ug tingtugnaw kadto.

23 Ug nagalakawlakaw si Jesus sulod sa templo sa agianan ni Salomon.

24 Unya nanag-alirong kaniya ang mga Judio, ug nanag-ingon sila kaniya: Hangtud kanus-a pagapaduhaduhaon mo kami? Kong ikaw mao si Cristo, iingon kanamo sa dayag gayud.

25 Si Jesus mitubag kanila: Giingon ko na kaninyo, ug kamo wala motoo. Ang mga buhat nga akong gibuhat sa ngalan sa akong Amahan, nagapamatuod sila kanako.

26 Apan kamo wala motoo, kay kamo dili sa akong mga carnero.

27 Ang akong mga carnero nagapatalinghug sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila naganunot kanako.

28 Ug ako nagahatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan; ug sila dili na gayud mawala, ug walay bisan kinsa nga makaagaw kanila sa akong kamot.

29 Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanila nganhi kanako, labing daku sa tanan; ug walay bisan kinsa nga makahimo pag-agaw kanila sa kamot sa akong Amahan,

30 Ako ug ang akong Amahan usa lamang kami.

31 Unya ang mga Judio namunit pag-usab ug mga bato, sa pagbato kaniya.

32 Si Jesus mitubag kanila: Daghan ang mga buhat nga maayo nga gipakita ko kaninyo gikan sa Amahan; hain ba kanila niining mga buhata ang hinungdan sa inyong pagbato kanako?

33 Ang mga Judio nanagpanubag kaniya, nga nanag-ingon: Dili tungod sa maayong buhat nagabato kami kanimo, kondili tungod sa pasipala, kay ikaw nga tawo, nagapaka-Dios ka.

34 Si Jesus mitubag kanila: Wala ba mahasulat sa inyong Kasugoan: Ako miingon: Mg adios kamo?

35 Kong gitawag nga mga dios kadto sila nga giabutan sa pulong sa Dios, (ug dili arang mabungkag ang Kasulatan;)

36 Moingon ba kamo kaniya nga gibalaan ug gisugo sa Amahan nganhi sa kalibutan: Ikaw nagapasipala; kay ako miingon: ako mao ang Anak sa Dios?

37 Kong ako wala magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan ayaw kamo pagtoo kanako.

38 Apan kong ginabuhat ko sila, bisan dili kamo motoo kanako, tumoo kamo sa mga buhat, aron kamo makaila ug motoo nga ang Amahan ania kanako, ug ako anaa sa Amahan.

39 Unya naninguha sila pag-usab sa pagdakup kaniya, apan siya nakaipsot sa ilang kamot.

40 Ug miadto siya pag-usab didto sa unahan sa Jordan, sa dapit diin nagabautismo si Juan pag-una, ug mipabilin siya didto.

41 Ug daghan ang mga nangadto kaniya, ug miingon: Si Juan, sa pagkamatuod, wala maghimo sa bisan unsa nga ilhanan; apan ang tanang mga butang nga gihisgutan niya mahatungod niini nga tawo, mga matuod.

42 Ug daghan didto ang mga mingtoo kaniya.

<< ← Prev Top Next → >>