Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible
Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / 2 Corinto

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

1 Corinto 2 Corinto Galacia

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Buot ko unta nga kamo makaantus uban kanako ug diyutay nga binuang; apan, sa pagkamatuod, ginaantus ako ninyo.

2 Kay ginapangabughoan ko kamo sa pangabugho nga iya sa Dios, kay ginapakasal ko kamo sa usa ka bana, aron ikatugyan ko kamo nga usa ka ulay nga putli kang Cristo.

3 Apan nahadlok ako, nga tingali sa bisan unsang paagi, ingon nga gilimbongan si Eva sa bitin sa iyang pagkamalalangon, pagadauton ang inyong mga hunahuna gikan sa kasayag ug kaputli mahatungod kang Cristo.

4 Kay kong ang nagaabut, magwali ug lain nga Jesus, nga wala namo igawali; o kong nagadawat kamo ug lain nga espiritu, nga wala ninyo madawat; kun lain nga Maayong Balita nga wala ninyo madawat, maayo man ang inyong pag-antus kaniya.

5 Kay ginadahum ko nga bisan sa unsa nga paagi, dili ako ubos niadtong labing dagku sa mga apostoles.

6 Kay bisan ako salikwaut nga mosulti, walay sapayan, dili ako ubos sa kaalam; kondili sa tanang paagi among gipahayag kini kaninyo; sa tanang mga butang.

7 Kun nakasala ba ako tungod sa hilabihang pagpaubos ko sa akong kaugalingon, aron pagbayawon kamo, kay gimantala ko kaninyo ang Maayong Balita sa Dios sa walay bayad?

8 Gikuhaan ko ang uban nga mga iglesia, nga gikan kanila nagadawat ako ug suhol, aron unta ako makaalagad kaninyo;

9 Ug sa diha ako uban kaninyo, ug nakulangan sa kinahanglanon, wala ako magsamok kang bisan kinsa; kay ang mga igsoon, sa pag-abut nila gikan sa Macedonia, maoy nagpuno sa taksanan sa akong kakulangan; ug sa tanang butang, naglikay ako sa akong kaugalingon nga dili makasamok kaninyo, ug magamatngon gayud ako niana.

10 Ingon nga ang kamatuoran ni Cristo ania kanako, walay tawo nga makapahilum kanako niini nga paghimaya sulod sa mga kayutaan sa Acaya.

11 Tungod sa unsa? Tungod ba nga wala ako maghigugma kaninyo? Dios ang nasayud.

12 Apan ang ginabuhat ko, kana pagabuhaton ko, aron maputol ko ang kahigayonan gikan niadtong mga naninguha ug kahigayonan; aron nga diin sila nagahimaya, makaplagan sila nga bisan ingon kanamo.

13 Kay kana sila mga bakakon nga mga apostoles, mga mamomoo nga malimbongon nga nanagpakaapostoles ni Cristo.

14 Ug dili katingad-an; kay bisan pa ngani si Satanas nagapakamanolonda sa kahayag.

15 Busa dili dakung butang kong ang iyang mga ministro usab magapakaministro sa pagkamatarung; kansang katapusan mahiangay sa ilang mga buhat.

16 Nagaingon ako pag-usab: Ayaw ipahunahuna ni bisan kinsa, nga ako buang; apan kong kamo magahimo niana. dawata ako bisan nga daw buang, aron ako maghimaya usab ug diyutay.

17 Ang ginasulti ko wala ko igasulti ingon sa Ginoo, kondili ingon nga binuang, tungod niini nga pagsalig sa paghimaya.

18 Sanglit daghan ang nagahimaya ingon sa unod ako magahimaya usab.

19 Kay sa malipayon giantus ninyo ang mga buang, kay maalamon kamo,

20 Kay ginaantus ninyo ang usa ka tawo kong siya mag-ulipon kaninyo, kong siya maglamoy kaninyo, kong siya magdala kaninyo sa pagkabihag, siya magpataas sa iyang kaugalingon, kong siya mosagpa kaninyo sa nawong.

21 Ginaingon ko kini nga sa pasagad. ingon nga daw maluya kami. Apan sa may bisan kinsa nga magmaisug (ginasulti ko kini sa binuang), ako maisug man usab.

22 Mga Hebreohanon ba sila? Ako man usab. Mga Israelihanon ba sila? Ako man usab. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Ako man usab.

23 Mga ministro ba sila ni Cristo? (Nagasulti ako nga daw buang), ako labi pa; sa mga kabudlay, labi pa; sa mga bilanggoan, labi pa; sa mga hampak, labaw nga dili masukod; sa mga kamatayon, masabug;

24 Sa mga Judio, nakalima ako naka-dawat ug kap-atan ka mga hampak, gawas sa usa;

25 Nakatolo gipuspusan ako; nakausa gibato ako; nakatolo nalunod ako; usa ka gabii ug usa ka adlaw nga didto ako sa lawod sa dagat

26 Sa mga pagpanaw nakadaghan ako sa mga katalagman sa mga suba, sa mga katalagman sa mga tulisan, sa mga katalagman gikan sa akong mga katagilungsod, sa mga katalagman gikan sa mga Gentil, sa mga katalagman sa kalungsoran, sa mga katalagman sa kamingawan, sa mga katalagman sa dagat, sa mga katalagman sa taliwala sa mga bakakong mga igsoon;

27 Sa kabudlay ug kahago, sa mga pagtukaw nakadaghan, sa kagutom ug kauhaw, sa mga pagpuasa nakadaghan, sa katugnaw ug sa kahubo:

28 Dugang sa mga butang nga mga sa gawas lamang, may nagapiit kanako sa matag-adlaw, nga mao ang pagkaguol tungod sa tanang mga iglesia.

29 Kinsa ba ang maluya, ug ako dili maluya? Kinsa ba ang ginapapangdol, ug ako dili mayugot?

30 Kong nagkinahanglan ako sa paghimaya, magahimaya ako sa mga butang mahatungod sa akong kaluyahon.

31 Ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nga mao ang dalayegon sa mga katuigan nga walay katapusan, nanghibalo nga ako wala magbakak.

32 Sa Damasco ang gobernador nga sakup sa hari nga si Aretas nagpabantay sa lungsod sa mga taga-Damasco sa pagdakup kanako;

33 Ug gikan sa tamboanan dapit sa kuta, gitunton ako sa bakat ug nakaling-kawas ako sa iyang mga kamot.

<< ← Prev Top Next → >>